ಸುಜಾತಾಳ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಕತೆ

ಸುಜಾತಾಳ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಕತೆ

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸುಜಾತಾಳ ಮನೆಯಲ್ಲೇ “ಶೋಭನ” ಅಂದರೆ- ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಶಾಶ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಕೇದಾಟ ಶುರುಮಾಡಲು ಮನೆಯವರು ಪರವಾನಗೆ ನೀಡುವ ದಿನ. “ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ” ಯಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನಿರಿಸಿದ್ದು ಅಗರ್ ಬತ್ತಿಯ ಸುವಾಸನೆ ತುಂಬಿ ಅನುಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಇರಲೆಂದು ಹಾಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಲೋಟಾ ಹಿಡಿದು ರೂಮಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚೆಲ್ಲಾಟದಿಂದ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಅವಳ ಮಿತ್ರೆಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂದರು. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಡೆದರೆ, ಸಂಕೋಚ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಸುಮಾತು ಮತ್ತು ಮಿಸುಕಾಟ ಕುಲುಕಾಟ ಮಂಚದ ಶಬ್ಧ ಪ್ರಣಯದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೇ ಹೊಮ್ಮುವ ಕಿರುಚಾಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಕಸಿವಿಸಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು ಎದ್ದುಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲ ಚಿಲಕ ಬದ್ರಮಾಡಿ ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸುಜಾತಾಳನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ನಯವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟೆ. ಹಾಲನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ನಾಚಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಎನ್ನಲು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ನಿನ್ನದರ ಹಾಲು ಕುಡಿಸು ನಂತರ ಈ ಹಾಲು ಕುಡೀತೇನೆ ಎನ್ನಲು ನಾಚುತ್ತಾ ಚೀ.. ಹೊಗೀಪ್ಪಾ… ಈಗ ಮೊದಲು ಈ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಶಕ್ತಿ ಬರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಇವುಗಳ ಹಾಲು ಕರೆದು ಕುಡಿವಿರಂತೇ ಎನ್ನಲು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕುಡಿದು ಅವಳಿಗೂ ಅರ್ಧ ಕುಡಿಸಿದೆ.

ಮದುವೆಯ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ವರೆಗೂ ನಂತರದ ಕೆಲವು ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿವರ, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಭಂದಿಕರ, ಮಿತ್ರರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಔತಣ ಸವಿದು ಸಾಕುಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರಿವಾಗುವಂತೆ ತಂ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳು ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭರಣಗಳನ್ನು ಶಬ್ಧ ಮಾಡದಿರಲೆಂದು ತೆಗೆದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿರಿಸಿ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಣಯದ ಮೊದಲ ಆಟ ಶುರುಮಾಡಿದೆವು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿ ಒದ್ದಾಡಿ ತುಟಿ ಗಲ್ಲಗಳನ್ನ, ಮೊಗ್ಗಿನ ಮೊಲೆ ಮತ್ತವುಗಳ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಹಿತವಾಗಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಮುಕುತ್ತಾ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ದೇಹದ ಮೇಲಿದ್ದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬ್ರೀಫ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟಿ ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ತುಣ್ಣೆ-ತುಲ್ಲು ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮೊದಲ ಸಲ ಒಂದೂ… ಎರಡೂ….ಮೂರೂ… ಎಂದು ಎಣಿಸಿ ಒಮ್ಮೆಗೇ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂದೆವು. ಸುಜಾತಾ ನಾಚಿ ನೀರಾಗಿದ್ದಳು ಆದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಲೇ ನಿಗುರಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಲು, ನಾನೇ ಮುಂದಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎದೆಗೆ ಎದೆ ಬರುವಂತೆ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ನಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸುಗಂಧ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ನಯವಾದ ದೇಹ ಘಮ್ಮೆಂದು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೈಯ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅವಳ ತುಲ್ಲು-ತ್ರಿಕೋಣವನ್ನು ಹಿತವಾಗಿ ಕೈತುಂಬಾ ಮುಟ್ಟಿ ನಾನೂ ಪುಳಕಿತಗೊಂಡು ಅವಳ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ತರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವಳ ದೇಹ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಡುಗಿದ ಅನುಭವ ವಾಯ್ತು. ಅವಳ ಬಲಗೈ ಹಸ್ತ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇದನ್ನು ನೀರೀಕ್ಷಿಸದಿದ್ದ ಅವಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದಳು ಮತ್ತು ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ನನ್ನದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅದುಮುತ್ತಾ ತನ್ನದನ್ನೂ ಅಮುಕಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮುಲುಗಿದಳು. ಅಬ್ಬಾ…ಎಷ್ಟು ಗಡುಸು ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನೊದರೊಳಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈಗಲೇ ಹಾಕುತೀರಾ…? ಎಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದಳು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲವಲ್ಲ…! ಇಲ್ಲ ಹೆದರ ಬೇಡ ನಿನಗನುಕೂಲವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣಾ ಎನ್ನಲು ಬೇಡಪ್ಪಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುರಂಗದ ಪರದೆ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಾಚಿಕೆ ತೋರಿದಳು.

ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಪರದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿದೆಯೆಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ತುಲ್ ಪಕಳೆಗಳನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅಗಲಿಸುತ್ತ ನಯವಾಗಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಕಮಲ್ಲಿನಂತೆ ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಕಂದು ತುಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಗುಲಾಬಿ ವರ್ಣದ ತುಲ್ಲನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದೆ. ಯೋನಿಧ್ವಾರದ ಸುತ್ತೆಲ್ಲಾ ನಿರಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತಾ ಒಳ ಚರ್ಮದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಕನ್ಯಾಪೊರೆಯ ನಡುವೆ ರಸ ಜಿನುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಭಗ ರಂದ್ರದೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆರಳು ತೂರಿಸಲು ತುಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಅದುಮಿ ಹಿಡಿದು ಒಳಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿರುವ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಗಡುಸಾದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನುಗ್ಗಿಸಿ ಕನ್ಯಾಪೊರೆಯನ್ನು ಹರಿವಂತೆ ಕೆಯ್ಯಲಿರುವ ನಾನೇ ಧನ್ಯ ಎಂದು ಮನದೊಳಗೇ ಖುಶಿಪಡುತ್ತಾ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾ ಸುಜಾ, ಅಲ್ಲಾ… ಇಷ್ಟು ಕಿರಿದಾದ ರಂದ್ರದೊಳಗೆ ಹೇಗೇ ನನ ಚಿನ್ನ ಈ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನ ನುಗ್ಗಿಸೋದು…? ಎನ್ನುತ್ತಾ ತುಲ್ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದ ಬೆರಳನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆದು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚೀಪಿ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಚಿನ್ನ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲ ಮಕರಂದ ನೀನೂ ಒಮ್ಮೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಬಾಯಿನಹತ್ತಿರ ತರಲು, ಥೂ ಹೋಗೀಪ್ಪಾ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆರೆದು ಅವಳ ಮೇಲೆರಗಿ ಭರದಿಂದ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾ ಮಲಗೋಬಾ ಮಾವಿನಂತೆ ಉಬ್ಬಿನಿಂತು ತಿನ್ನು ಎಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೈ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಮುಕುತ್ತಾ ಮದ್ಯೆ ಮದ್ಯೆ ಹಾಲುಕುಡಿವ ಮಗುವಿನಂತೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಲೆ ಹಿಡಿದು ಚೀಪುತ್ತಾ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರಸ ಸುರಿಸಿ ಸರಾಗ ಕೆಯ್ದಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಜಾತಾ ಅತಿಯಾದ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಮುಲುಗುತ್ತಾ ಹಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದು ಮೊಲೆಯೂಟ ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೆಂದು ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಸ ಜಿನಿಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐದೂವರೆ ಇಂಚುದ್ದ ಹಾಗೂ ಎರಡಿಂಚು ದಪ್ಪದ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನವಳ ಬಾಯೊಳಗಿರಿಸಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅಂಗೈಗಳಿಂದ ಅವಳ ಮೃಧುವಾದ ತಿಕದ ಕುಂಡಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಸಿರಸವ ಜಿನುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತುಲ್ಲನ್ನು ಬಾಯಿ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಸಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಉನ್ಮತ್ತನಂತೆ ಪಕಳೆಗಳನ್ನಗಲಿಸಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕತೊಡಗಿದೆ.

READ  ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಭವ ಭಾಗ – 1

ಚಂದ್ರನಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಟ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಅದರ ಸುತ್ತ ಹಿತವಾಗಿ ಕಚಗುಳಿಯಿಡುವಂತೆ ಸುತ್ತಿಸಲು ಆ..ಆಹ್.. ಅದೆಂತಾ ಮಜಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಣಯದಾಟದಲ್ಲಿ ಎನಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುಚ್ಚನಂತಾಗಿ ತುಲ್ಲ ಒಳ ಹೊರಗುಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ನೊಣೆದು ಚೀಪುತ್ತಿರಲು ಅವಳೂ ನನ್ನದನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ನಿದಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೀಪತೊದಗಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವಳ ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದು ತುಲ್ಲನ್ನು ನನ್ನ ಮುಖದಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಿಚಕ್-ಪಿಚಕ್ ಎನ್ನಿಸುತ್ತ ಪಿಚಕಾರಿಯಂತೇ ಬಾಯೊಳಕ್ಕೇ ತನ್ನ ಅಮೃತಧಾರೆಯನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸಿಯೇಬಿಟ್ಟಳು. ಈಗ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೆಂದು ತುಣ್ಣೆಯನವಳ ಬಾಯಿಂದ ತೆಗೆದು ರೆಡಿಯಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಳ ತುಲ್ಲ ರಂದ್ರದ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಆ ಯೋನಿರಂದ್ರ. ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸೋಣವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಿ ಕಿರುಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುವಳೋ ಎಂಬ ಸಂಕೋಚ ತುಂಬಿದ ಭಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತುರುಕಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ತೊಡಗಿದಾಗ ಸುಜಾತ ಐ..ಶ್.. ಅಮ್ಮಾ… ಬೇಡಾರೀ..ಆಗೊಲ್ಲಾ… ನೋವಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಕಿರಿಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದು ಹನಿಮೂನ್ ಇದ್ದೇ ಇದ್ಯಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಲಿಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಇದನ್ನ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿ “ತುಲ್-ಗೃಹಪ್ರವೇಶ” ಮಾಡಿ ಅದರ ಪೊರೆಹರಿದು ಪ್ರಣಯರಸದ ಹಾಲುಕ್ಕಿಸುವಿರಂತೆ ಎಂದು ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಸಿಗೆಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ನಿಂತು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂದು ತುಲ್ಲಿನಂತೇ ಅದರ ಸುತ್ತ ಬಿಗುವುಗೊಳಿಸಿ ಹಿಡಿದು, ಚೀಪುತ್ತಾ ಅದರ ತುದಿಯಿಂದ ಬುಡದವರೆಗೂ ನುಂಗಿ ನೊಣೆಯುತ್ತಾ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ತಿಕದ ಕುಂಡಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇದಾಟದ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತಿರಲು ನಾನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತ ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಬಾಯೊಳಗೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವೀರ್ಯರಸಧಾರೆಯನ್ನು ಚಿಲ್-ಚಿಲ್ ಎಂದು ಚಿಮ್ಮಿಸುತ್ತಾ ಹೊರತೆಗೆದು ಅವಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಾ “ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು” ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *