ಮಾವನ ಜೊತೆ ಸೊಸೆಯ ಕೈದಾಟ ಹಣಗೋಸ್ಕರ

ಮಾವನ ಜೊತೆ ಸೊಸೆಯ ಕೈದಾಟ ಹಣಗೋಸ್ಕರ

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಲತಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು,ಇಬ್ಬರು ಸುರದ್ರೂಪಿಗಳು, ಆದರೆ ಪ್ರಶಾಂತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತುನ್ನೆ ನಿಗುರದೆ ಲತಾಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಾಲೂ ರಾತ್ರಿ ಲತಾಳಿಗೆ ಕೆಯ್ದಾಟ ಇಲ್ಲದೆ ದಿಂಬನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಕೊಂಡೋ ಇಲ್ಲವೆ ಏನಾದರೂ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ದುಡ್ಡು ಸಾಲದೇ ಪರದಾಡುತಿದ್ದರು. ಆಗ ಲತಾ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾವನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೇಳಲು ಹೇಳಿದಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾವ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೇಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ, ಅದ್ದರಿಂದ ಲತಾ ತಾನೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆನೆಂದು ತಯಾರಾದಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾವ ರಸಿಕರು, ತನ್ನಂತಹ ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಮಾವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಮಾವ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದನು ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಳು. ಹಾಗೂ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೀರೆ ಸರಿದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ತುಂಬು ಯೌವನದ ಸಿರಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾವನ ಕಣ್ಣು ಇರುವುದು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.ಅದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತನಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ನೆಪ ಮಾಡಿ ಲತಾಳನ್ನು ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ.

ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತನ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರೆ ಇದ್ದರು, ತಾಯಿ ಮೊದಲೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಲತಾ ಬಂದವಳೇ ಮನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಅತ್ತೆ ತೀರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮಾವ ಹೆಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಲತಾಳಿಗೆ ಮಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಎಣಿಸಿ ತಾನು ಅವರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಯ್ಯಿಸಿಕೊಂದು ಅವರ ಮನ ಗೆದ್ದು ಅವರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಮರುದಿನದಿಂದ ಲತಾ ತನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ತನ್ನ ಮೈಮಾಟ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ರವಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೆರಗು ಬೀಳಿಸಿ ತನ್ನ ಸುಪುಶ್ಟವಾದ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು. ಮೊದಲೇ ರಸಿಕರಾದ ಮಾವ ಸೊಸೆಯ ಯೌವನ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿ, ಅವರು ಸೊಸೆಯ ಸೀರೆ ರವಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೊಗಳತೊಡಗಿದರು. ಅವರಿಗೂ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿ ಸೊಸೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೈಯನ್ನು ಅವಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡಿಸುತಿದ್ದರು. . ಲತಾಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಹೇಳದೆ ಮಾವನತ್ತ ಮಾದಕ ನೋಟ ಬೀರುತ್ತಾ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತಿದ್ದಳು.ಹೀಗೆ ಲತಾಳ ದೇಹಸಿರಿಯ ನೋಟ ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಮಾವನ ತುನ್ನೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತಿತ್ತು .

ಒಂದು ದಿನ ಲತಾ ಮಾವನ ಪಕ್ಕ ಅವರ ತೊಡೆಗೆ ತನ್ನ ತೊಡೆ ತಾಗಿಸಿಕೊಂದು ಕುಳಿತು ತಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಳು.ಮಾವ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅಡವು ಇಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಲತಾ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಸೆರಗನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ಉಬ್ಬಿದ ಮೊಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಇದೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿದಳು. ಆಗ ಮಾವ ಲತಾಳನ್ನು ರೂಮಿಗೆ ಕರೆದು ಬೀರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೀರೆ,ದುಡ್ಡು ಓಡವೆಗಳನೆಲ್ಲಾ ತೋರಿಸಿ “ನೋಡು ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ತೆಗೆದುಕೊ, ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನದ್ದೆ” ಎಂದರು. ಆಗ ಲತಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸೀರೆ ಇಶ್ಟವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾ ಎಂದಾಗ ಮಾವ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೊಸೆಗೆ ಉಡಲು ಹೇಳಿದರು. ಲತಾ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಉಡುಲು ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಸೀರೆ ಕುಪ್ಪಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಉಡಲು ಮಾವನನ್ನೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಳು. ಮಾವ ಇದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂದು ಸೊಸೆಯ ಮೆತ್ತನೆಯ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಸೀರೆ ಉಡಿಸತೊಡಗಿದರು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸುವಾಗ ಕೈಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಲ್ಲನ್ನು ಸವರಿದರು. ಆಗ ಲತಾಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಚಾರವಾದಂತಾಗಿ ಲತಾಂಗಿಯಂತೆ ಬಳುಕತೊಡಗಿದಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ರೇಕವಾಗಿ ಮಾವನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿದಳು. ಆಗ ಮಾವ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಬರಸೆಳೆದು ಈ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತಿದ್ದಿಯಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಯ್ದು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ.ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಜಿಪ್ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಗುರಿದ ತುನ್ನಿಯನ್ನು ಸೊಸೆಯ ಸೀರೆಯ ಮೇಲಿಂದಲೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚತೊಡಗಿದರು. ಅವಳಿಗೂ ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆ, ತುಟಿಗೆ ಕಿಸ್‌ ಕೊಡಲಾರಂಬಿಸಿದಳು. ಕೊನೆಗೆ ಮಾವ ಸೊಸೆಯ ಹಗುರವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತಾವು ಅವಳ ಮೇಲೆರಗಿ ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ತುಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಇಬ್ಬರು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತ ಕಾಮೋದ್ರೇಕರಾದರು.

ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೊರಲಾಡಿದಾಗ ಲತಾಳ ಸೆರಗು ಆಚೆ ಬಿದ್ದು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಎರಡು ಶಿಖರದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಲಂಗ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಮೇಲೇರಿ ಅವಳ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಕಾಣಿಸತೊಡಗಿದವು. ಆಗ ಮಾವ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚಿ, ಸೊಸೆಯ ಬಟ್ಟೆಯೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಬ್ಬರು ಬೆತ್ತಲೆಯದರು . ಆಗ ಲತಾ ಮಾವನ ನಿಗುರಿದ ಉದ್ದವಾದ ತುನ್ನೆಯನ್ನು ಆಸೆಗಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪತೊಡಗಿದಳು. ಹೀಗೆ ಚೀಪುತ್ತಾ ಮಾವ ಬಿಟ್ಟ ರಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು “ಮಾವ ನಿಮ್ಮ ರಸದ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ” ಎಂದು ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮಾವನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತ “ನನ್ನದೂ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ” ಎಂದಳು. ಮಾವ ಒಮ್ಮೆ ತೊಡೆ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಕುರುಚಲು ಕಾಡಿನ ತರಹ ಕಪ್ಪು ಗುಂಗುರು ಕೂದಲುಗಳ ರಾಶಿ ಆ ದಟ್ಟವಾದ ಶಾಟಾದ ಮದ್ಯೆ ಇದ್ದ ತುಲ್ಲೆನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಗಲೆ ಸ್ರವಿಸಿದ್ದ ರಸವನ್ನು ನೆಕ್ಕತೊಡಗಿದರು.ಆಗ ಲತಾಳಿಗೆ ಒಂದು ತರಹ ಆಗಿ ಬಾಯಿಂದ ಹಾ…ಹಾ… ಹಾ… ಎಂದು ಮಾಡತೊಡಗಿದಲು. ಅದರ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಲತಾ ತನ್ನ ಮಜಭೂತಾದ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಮಾವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುರುಕಿ ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಂದಳು. ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಸುಕುತ್ತಲೇ ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಿಬಿಟ್ಟರು . ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಳು.ಅವಳು ಹಹ್ಮ್ಮ್ಮ್…ಮ್ಮ್ಮ್ಮಹ್ಹ್ಹ್ಹ್…….ಹ್ಮ್ಮಮ್ಮ್ಮ್……ಅನ್ನುತ್ತ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅದುಮಿಕೊಂಡಳು ಸೊಸೆಯ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕಚ್ಚಿ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಮಗುವಿನಂತೆ ಚೀಪತೊಡಗಿ, ಒಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಕೈ ಇಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಸುಕುತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು. ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತುಟಿ ಕಡಿಯುತ್ತ ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ…….ಮ್ಮ್ಮ್…..ಮ್ಮ್ಹಹ್ಹ್…….ಅಂತ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತ ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವ ತನಕ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಚೀಪಿ ನಂತರ ಮುಖವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಂದ. ಅವಳ ಹೊಕ್ಕಳು ಕಾಣಿಸಿತು. ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಒಳಗೆ ನಾಲಿಗೆ ತೂರಿಸಿದ. ಅಬ್ಬಾ……ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್…..ಅಂತ “ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಸೊಂಟ ಎತ್ತಿದಳು. ಹೀಗೆ ಸೊಸೆ ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ತನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತಿದ್ದರೆ, ಮಾವ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತಿದ್ದರು.

READ  ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟವಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಖವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಸೊಸೆಯ ದೇಗುಲದ ದ್ವಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಸೊಸೆಗೆ ಮಾವನ ಕೈ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅವಳ ಮೈ ಕಂಪಿಸಿತು. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲದೇ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದಳು. ಮಾವ ಹಾಗೆಯೇ ಕೈ ಇಂದ ಕೂದಲುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸರಿಸಿದ ಕಂಡಿತು ಸೊಸೆಯ ಮಂದಿರದ ದ್ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿತ್ತು ಒಳಗೆ ಕೆಂಪಾದ ಭಾಗ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆಸೆ ಇಂದ ನಾಲಿಗೆ ಇಂದ ತನ್ನ ತುಟಿ ಸವರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗೂಟ ನಿನ್ನದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾ ಎಂದು ನೀಟಾಗಿ ಪೋಸಿಶನ್ಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಸೊಸೆಯ ಪುಟ್ಟ ತುಲ್ಲಿನ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ನೂಕಿದರು. ಗಸ್ಸಕ್ಕನೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವಳ ಯೋನಿ ತಳ ಮುಟ್ಟಿತು. ಹಹಹಾ……..ಅಮ್ಮಮ……..ಆಂತ ಕಿರುಚಿದಳು. ಮಾವ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಸೊಸೆಯ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಜೋರಾಗಿ ಸೊಂಟ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರು. ಅವಳಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೂ ಮಾವ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಲತಾಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಛಾಯೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಮಾವ ………ಹ್ಮ್ಮಮ್ಮ್ಮ್……ಹೊಡಿಯೋ……ಹಾಗೆ ಹೊಡಿರಿ ನಂ ಮುದ್ದು ಮಾವ ಆಂತ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದಳು. ಹ್ಹ್ಹ್ಹಹ್ಮ್ಮ್ಮಮ್……..ಮ್ಮ್ಮ್ಮಮ್….ಮ್ಮ್ಮ್ಮಮ್…..ಆಯಾ……ಹ್ಹ್ಹಹ್ಹ್….ಮ್ಮ್ಮ್ಮಮ್…..ಆಂತ ಬಿಡದೆ ಅವಳ ಆಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಂತೂ ತಿಕವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಾವನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಅಹ್ಹ್ಹ್…ಅಮ್ಮ್ಮಮ್ಮ್ಮ್……ಅಬ್ಬಬ್ಬ್ಬ್ಬ್……..ಆಂತ ಮುಲುಗುತ್ತಾ ಮಾವನ ಮುಖವನ್ನು ಮುದ್ದಾದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಕಚ್ಚುತ್ತ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಕೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ರಸ ಸುರಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಪಚ್ಕಾ ಪಚಕ….ಆಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಸುಖಾ…ಹಹ್ಮ್ಮ್ಮ್….ಹಾಗೆ ಮಾಡು…….ಬಿಡಬೇಡ…..ಆಂತ ಮಾವನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಪರಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಕಂಕುಳ ಬಳಿ ಕೈ ಊರಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹುಮ್ಮ್ಮ್……ಹ್ಮ್ಮ್…..ಹುಮ್ಮ್ಮ್…..ಆಂತ ಗುದ್ದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಮಾವನ ಹೊಡೆತ ತಾಳಲಾಗದೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋದಳು. ಅಮ್ಮ…….ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್……ಆಂತ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ೧೫ ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಮಾವ ರಸವನ್ನು ಅವಳ ಯೋನಿಯ ಒಳಗೆ ಸುರಿಸಿದ. ಇಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಮಲಗಿದರು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ . ಮಾವ ಗಾಬರಿ ಇಂದ ಎದ್ದು ನೋಡಿದರು,ಲತಾ ಆಗಲೇ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಲತಾ. ಮಾವ ನಗುತ್ತಾ ಏನಮ್ಮಾ ಲತಾ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಆಗ ಮಾವ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾಚಿಕೆ ನೋಡು ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಗ್ನ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಸೊಸೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾವನ ಉದ್ದವಾದ ನಿಗುರಿದ ತುನ್ನೆ ಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿದಳು. ಆದರೆ ಆಸೆಯಾಗಿ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಕೈ ಇಂದ ಹಿಡಿದಳು. ಮಾವ ಆಗ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಪುನ: ರೂಮಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವಳ ಬಟ್ಟೆಯೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಅವಳು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮಾವನ ಬಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ತಂದಳು. ಬೇಗಾ ನೆಕ್ಕಿಬಿಡು ಅಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಂಡಳು. ಮಾವ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಚಾಚಿ ಅವಳ ಯೋನಿ ದ್ವಾರವನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ. ಹ್ಹ್ಹ್ಹಮ್ಮ್ಮ್ಮಮ್……..ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್….ಆಂತ ಮುಲುಗಿದಳು. ಅವಳ ತಿಕವನ್ನು ಹಿಸುಕುತ್ತ ಇನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಂಡ. ಅವಳ ಯೋನಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ಕಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಯೋನಿ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ಎಳೆದ..ಅವಳು ಹಿತವಾಗಿ ಮುಲುಗಿದಳು. ಬಾಯಿಯನ್ನೇ ಅವಳ ಪುಷ್ಪದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕೆದಕಾಡಿದ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ರಸ ಸುರಿಸಿದಳು. ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ನಾಲಿಗೆ ಇಂದ ನೆಕ್ಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ. ನಂತರ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾವನ ತುನ್ನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಯೋನಿ ಒಳಗೆ ತೂರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್….ಹಾಯಾ……ಆಂತ ಇಬ್ಬರು ಹಿತವಾಗಿ ಮುಲುಗಿದರು. ಅವಳು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿ ಅವನ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಒತ್ತಿದಳು. ಇವನು ಸಹ ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಸುಕುತ್ತ ಮುಖವನ್ನು ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವಳು ಪಟ ಪಟ ಆಂತ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಮ್ಮಮ…ಅಹಹಹ……ಮ್ಮ್ಮ್…ಅನ್ನುತ್ತ ಸೊಂಟ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ ಇದ್ದಳು. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವಳ ಯೋನಿ ತಳ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಪೋಸಿಶನ್ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಗುಮ್ಮ ತೊಡಗಿದರು . ಹ್ಹಾಮ್ಮ್,…ಅಬ್ಬಬ……ಆಂತ ರಾಗ ಹಾಡುತ್ತ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಲತಾ ನಿಂದು ಸಕತ್ ತುಲ್ಲು ಕಣೆ ನಿನ್ನ ಕೆಯೋದೆ ಥ್ರಿಲ್ ಕಣೆ…….ಉಮ್ಮ್ಮ್ಮಮ್…….ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್…..ಆಂತ ಜೋರಾಗಿ ರಪ್ ರಪ್ ಆಂತ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದ. ಆಗ ಲತಾ ಕಾಮ ರಸ ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋದಳು. ಕೊನೆಗೆ ಮಾವ ಸಹ ರಸ ಸುರಿಸಿ ಹ್ಹಹ್ಮ್ಮ್ಮ್..ಸ್ಸ್ಸ್ಸಸ್…..ಆಂತ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ..ಮಾವ ಸುಸ್ತಾಯಿತಾ ನನಗೆ ದಿನಾಲೂ ಹೀಗೆ ಕೆಯ್ದು ಬಿಡಿ ಆಂತ ಮಾವನ ತಲೆ ಸವರುತ್ತಾ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದಳು.

ಹೀಗೆ ಮಾವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಳು .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *