ಮನೆ ಓನರ್ ಆಂಟಿ

ಮನೆ ಓನರ್ ಆಂಟಿ


Hai im mohan this is my real story and first sex in my life Im worked at mnc company superviser 18,000 rs sallary so im easy to lead my bacholar life Namma owner mane ground floor namdu 1st floor Owner maneli 4 members aunty ,ankle &2 makkalu school ge hogtidru 1st standard rakesh 3rd stndard rohit ankle onda bar li accounter hagidru avru morning 9.00am hodre ootake 2.00pm bandu 3.00pm hogtidru enna barodu 9.30pm ge ne . Aunty 2 makkala tayi adaru olle figure mantaine madtidru. namma room li 3members avaru 2 oposite shift li eddaru yavaglu nanu obbane roomli ertidde nanu aunty na swalpa chennagi matadstidde aunty nanna jote full closegi matadtidru nanu melegade nintagondu avaru batte toleyodu patre toleyodu nodta ertidde avaga avara molegalu hage rasapuri mavina hanna tara edvu… Nanu nodi bathroom ge hogi jataka hodkotidde daily … Nanu nododu aunty ge gottitu adaru sumniddaru nanu tv nodoke avara manege hogtidde heege ondu dina tindi kotru tinnata edvi ebru tinnabekadre avarige gantalali sikkontu nanu neeru kudista avara chest ge kai haki samadana madide avaru sumne eddaru nanu hage mole channagi press madide milk barovaregu hage avalige tullali rasa bandu panty full odde hagittu adanna nighty etti torisidalu nanagu full mood band hage kiss madade hage bed room ge hogi nanna batte avalu bichchidlu avala batte nana bichchide nanagantu swarga suka hage avala panty tagade avala tulla sutta shata beledu bachanake tagondu bachabeku hagittu nanu gillet guard tagondu clean madide avalige tadeyoke hagade hage nanna tabbikondu bidtane ella nanu bidisikondu avala tulla olagade berala hakide hage rasa uchche tara bittalu nandu leak aytu amele chennagi madide matte rasa bittalu nanu rasa olagadene bitte sustagi alle 10min maligi snana madidvi ebru…. Next night shift bantu nanagantu full habba aunty bega bega kelasa mugisi nanna jote olle sanna magu tara ertidru nane nighty tagidu nanna 3/4th tshirt haktidde hage kabbaddi adtidvi ebru nanantu daily avala milk kudita edde nanage full power barali anta boost hannu etc kodtidru nanantu aunty ge panty hakoke bidtirlila avaginda aunty bra hakodu bitru bari nighty haktidru olagade langaanu hakodila evagantu 10min yaru ella andre saku ba anta kugtare…..but avarige evaga milk + rasa kadime barutte yake anta heli…..drinks kudisi madiro kathe helteni next storyli k bye.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *